Wonen op het Abtshof

Je hebt interesse om te wonen in Het Abtshof? Dan is dat net iets anders dan bij andere woonprojecten, net iets boeiender, het vraagt net dat andere engagement, die andere ingesteldheid, nl. die die jij waarschijnlijk ook hebt. Je wil ecologisch wonen, je wil letterlijk én figuurlijk mee bouwen aan een gemeenschap, je wil wonen en het bezit van onroerend goed vanuit een breder perspectief bekijken. Samen dingen doen, samen zorgen voor die gemeenschap en samen allerlei nuttige dingen (auto, wasmachine, materiaal, etc) delen. Dat is wat wij willen doen.

Een A-aandeelhouder is een bewoner, we verwachten het volgende: 

 • Engagement: We zoeken mensen die zich echt willen engageren in deze woongemeenschap, het is meer dan wonen alleen. Je zet je schouders onder het geheel en ontwikkelt mee het volledige project. Concreet nodigen we elke bewoner uit zich minimum één dag/week (in stukjes of in een geheel, wat voor de bewoner het best uitkomt) in te zetten voor het project. Je doet wat je graag doet voor het ‘collectief’: onderhoud van de gemeenschappelijke – en buitenruimte, herstellingen, werkgroepen, de boekhouding, onderhoud moestuin, de website onderhouden, groenten verwerken,… Taken worden in samenspraak en volgens ieders goesting en talenten verdeeld.
 • Begrip voor de intentie om een intergenerationeel project te maken: we streven naar een in leeftijd gediversifieerde groep van bewoners, dit omdat we duurzaam willen zijn als groep en een gezonde mix van draagkracht en ervaring belangrijk vinden. Dat betekent ook dat we soms selectief bewoners al dan niet zullen aanvaarden.
 • Financieel: We moeten er geen doekjes om winden, een zekere financiële draagkracht is noodzakelijk. Daarover wordt een gesprek aangegaan met de werkgroep financiën, die de nodige discretie verzekeren en mee zoekt naar mogelijke pistes voor financiering.

In de aanloop van de beslissing om hier te komen wonen en de aankoop van de A-aandelen voorzien we een kennismakingsperiode.

Hoe zit dat financieel?

De financiële bijdrage van elke persoon die op Het Abtshof wil wonen bestaat uit 4 elementen:

 • Startgeld
 • Eénmalige projectontwikkelingskost
 • Kapitaalsopbouw (indien van toepassing)
 • Maandelijkse kostenbijdrage en oogstbijdrage

Maandelijks organiseren we een infosessie specifiek over de financiële structuur. Je hebt de eerste kennismaking op de plek achter de rug? Schrijf je dan in voor deze sessie!

Veelgestelde vragen

Wat als ik uit de woongemeenschap wil stappen?
Dat is geregeld in artikel 14 van de statuten. Je kan je aandelen terug ter beschikking stellen. Dat kan in het eerste semester van elk jaar, zodat het Bestuursorgaan een beslissing kan nemen i.f.v. de financiële mogelijkheden van de coöperatie op dat moment. We zoeken dan samen naar een oplossing, bij voorkeur in de vorm van een nieuwe bewoner, die dan jouw A-aandelen overneemt. In dat geval moet de nieuwe kandidaat, zoals iedereen, de kennismakingsprocedure doorlopen en moet de groep bewoners akkoord zijn met de nieuwe kandidaat.

 • Kan ik als A-aandeelhouder/bewoner ook uitgesloten worden?

  In extreme gevallen kan je als A-aandeelhouder uitgesloten worden, zie artikel 15 van de statuten. Het is het Bestuursorgaan dat hier finaal een beslissing neemt.

 • Wat als ik overlijd?

  Dan worden je aandelen ver-erfd, d.w.z. dan hebben je erfgenamen recht op de nominale waarde van je aandelen. Ze hebben echter niet automatisch woonrecht, noch zeggenschap in de cv.

 • Kan ik ook een unit huren? Tijdelijk of voor een langere periode?

  I.f.v. de duurzame ontwikkeling van dit project kiezen we in eerste instantie voor bewoners/aandeelhouders. Tijdelijk huren is bespreekbaar, vragen daarrond worden gezien als maatwerk en worden i.f.v. de stand van zaken van het project op dat moment in overweging genomen.