B-aandeelhouder worden

 We zijn pioniers, we bouwen aan een nieuwe vorm van cohousen. De woningen worden bij ons geen private eigendom want we bezitten die samen als coöperanten. De bewoners zijn onze A-aandeelhouders. Daarnaast bouwen we graag ook een steunende gemeenschap rond ons project. Die noemen we de B-aandeelhouders.

Om de woonunits te realiseren voorzien we een budget van 3.000.000 euro. Een groot deel ervan zal ingebracht worden door de bewoners/A-aandeelhouders. Een ander belangrijk deel zal gefinancierd worden door B-aandeelhouders en een banklening.

Misschien wil je ons project gewoon steunen met een aantal B-aandelen. Het zou ook kunnen dat je hier een activiteit wil ontplooien – een ambacht nieuw leven in blazen, het dorp van brood voorzien, een keramiek atelier opzetten, handwerk workshops geven,…- en die activiteit past in de visie van het project. Dan kan er over gesproken worden om op de site ruimte te huren om die activiteit te ontwikkelen. In dat geval verwachten we ook dat je B-aandeelhouder wordt.

Wat houdt het in?

  • Je wordt mede-eigenaar van een waardevolle site, die we samen nieuw leven inblazen.
  • Je neemt deel aan onze Algemene Vergadering, waar belangrijke beslissingen worden genomen en je wordt door één of meerdere B-aandeelhouders vertegenwoordigd in het Bestuursorgaan. Je ontvangt van ons de statuten van de coöperatie.
  • Je aandelen worden ingeschreven in ons aandelenregister en je krijgt van ons een certificaat (een persoonlijk bewijs van je aandeelhouderschap).
  • In de pioniersfase trakteren we jou jaarlijks op ons Oogstfeest in september. Bij de aankoop van de aandelen krijg je éénmalig een lekker groentenpakket uit onze tuin.
  • In een volgende fase kan de Algemene Vergadering beslissen om een dividend uit te keren.

Wat verwachten wij? 

  • Je kan jezelf vinden in de visie van Het Abtshof.
  • Het Abtshof durft?, in de mate van het mogelijke en beschikbaarheid, beroep doen op de B-aandeelhouders voor specifiek advies. D.w.z. voor het project zijn de B-aandeelhouders betrokken partij, ze worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen en nemen deel aan de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Procedure

Kandidaat B-aandeelhouders melden zich bij het Abtshof. In een gesprek wordt er bekeken wat de interesse en verwachtingen zijn en of deze matchen met de visie van het Abtshof.

Eén aandeel kost 500 euro en staat steeds op naam. Je kan zoveel aandelen kopen als je zelf wil. Je naam wordt ingeschreven in ons register en jij krijgt een certificaat. Er opnieuw uitstappen, je geld terugvragen aan de cv, kan pas na goedkeuring door  het Bestuursorgaan. Een aandeel behoudt dezelfde nominale waarde, 500 euro per aandeel.