Financieel-juridisch plaatje

Waarom een coöperatie?
De grote site met de vele mogelijkheden nodigt uit om er een duurzame herbestemming aan te geven. Daarom kozen we voor de coöperatieve vennootschap of cv (de vroegere cvba) als juridische vorm. Deze structuur zorgt er voor dat de historische site één geheel blijft en dat mensen zich kunnen engageren voor een totaal-project, eerder dan voor één individuele woning.

De cv is dus eigenaar van het geheel: de hoeve, de landbouwgrond en de bouwgrond. De cv geeft de mogelijkheid om externe aandeelhouders te betrekken en te ondernemen als we daar met z’n allen toe beslissen.

Wat wil dat nu precies zeggen als je hier zou willen wonen?

Je verwerft aandelen, maar wordt geen eigenaar van een woning.  Je wordt eigenaar van aandelen in een coöperatie en die is de eigenaar van de vierkantshoeve als geheel met inbegrip van de woonunits.

Dit zorgt ervoor dat de aankoop van een woonunit niet met een klassiek woonkrediet kan gefinancierd worden, want de bank kan geen hypotheek nemen op de woning die jij bewoont. De cv zal de bankleningen voor de verbouwing aangaan.

Als bewoner (of A-aandeelhouder) heb je woonrecht. We maken contracten  tussen de cv en de bewoners waardoor het woonrecht gegarandeerd is in de mate dat ook de andere voorwaarden voor bewoning nagekomen worden door de bewoners. In principe kunnen bewoners levenslang op het Abtshof blijven wonen.

Financiële bijdrage

  • Het omvormen van de vierkantshoeve tot een cohousing met een 12-tal woningen en een aantal gemeenschappelijke ruimtes schatten we nu in op zo’n 3.600.000 euro. En daar zoeken wij de nodige inhoudelijke, logistieke en financiële steun voor.

De financiële middelen verzamelen we door een mix van A-aandelen, B-aandelen en leningen van zowel particulieren als banken. Eén aandeel heeft een waarde van 520 euro en de statuten vermelden dat zij hun nominale waarde behouden. We schatten dat een gemiddelde woonunit 280.000€ zal kosten. Daarin is het gebruik van de gemeenschappelijke delen inbegrepen.

Wat houdt het aandeelhouderschap in?

  • Je wordt mede-eigenaar van een waardevolle site, die we samen nieuw leven inblazen.
  • Je neemt deel aan onze Algemene Vergadering, waar belangrijke beslissingen worden genomen en je wordt vertegenwoordigd in het Bestuursorgaan.
  • Als bewoner ben je dagelijks betrokken bij de werking.

Wie beslist wat in Het Abtshof? 

We organiseren onze woongemeenschap in de eerste plaats op basis van vertrouwen en beslissen in consensus of consent. Er zijn echter ook wettelijke regels die we als vennootschap moeten volgen en er zijn onze statuten. Daarnaast organiseren we een aantal werkgroepen en maken we samen afspraken.

De statuten van de cv (te verkrijgen op vraag) zijn de basis van onze structuur en organisatie. Enkele belangrijke regels daaruit zijn:

  • Elke coöperant (elke bewoner en andere investeerder) heeft ofwel A-aandelen (bewoners) ofwel B-aandelen (de niet-bewoners). Alle coöperanten zijn lid van de Algemene Vergadering waarin elk aandeel één stem heeft. Eén aandeelhouder kan echter (zelfs al heeft die veel aandelen) nooit voor meer dan 10% beslissen. Zie art. 30 van de statuten. De Algemene Vergadering komt minstens één keer per jaar samen, nl. op 21 juni. 2/3 van de A-aandeelhouders moeten aanwezig zijn om geldig te kunnen vergaderen. Het is de Algemene Vergadering die het bestuur benoemt of ontslaat.
  • Het Bestuursorgaan (de vroegere Raad van Bestuur) draagt de eindverantwoordelijkheid over alle beslissingen en over het welzijn van de cv. Dit is zo voorzien in de regelgeving. Het Bestuursorgaan komt minstens om de drie maanden samen en neemt formeel de beslissingen. Deze worden bijgehouden in de verslagen. Beide categorieën aandelen zijn vertegenwoordigd in het bestuur.

De beslissingen van het Bestuursorgaan worden voorbereid door de ‘kern’. De kern komt wekelijks samen en bestaat uit bewoners die verschillende werkgroepen vertegenwoordigen.

De werkgroepen komen samen in onderlinge afspraak en bereiden thema’s en beslissingen voor. Zo is er op dit ogenblik een werkgroep Bouw, Juridisch/Financieel, Externe communicatie, Interne communicatie, Veld, Uitbreiding, UitTeVoerenWerken, etc…

Werkgroepen kunnen ook ad hoc worden samengesteld, naar aanleiding van een specifieke activiteit (vb. het voorbereiden van de opendeurdag).  

We nodigen de bewoners en kandidaat bewoners uit om deel te nemen aan tenminste één werkgroep (streefdoel is minimum 3 personen per werkgroep). We bekijken regelmatig of de werkgroepen goed bevolkt zijn en/of er wissels nodig zijn.