Timing en bouwplan

2017: Oprichting coöperatie Het Abtshof cvba en aankoop hoeve

2018: 3 units worden bewoond, de bewoners kiezen twee architecten: AADD en Barchi

2019: Voorbereidende werken (funderingen, sonderingen, nakijken stabiliteit schuren,…), schetsontwerp en indienen omgevingsvergunning.

2020 – 2021: Bouwfase 1 – poortgebouw en vleugel straatkant

2022: Bouwfase 2 – vleugel tuinkant

2023: Bouwfase 3 – vleugel paardenstal

2024: Bouwfase 4 – schuur

Elke bouwfase is gekoppeld aan het afwerken van nieuwe units. Het is de bedoeling om zo jaarlijks nieuwe units te bewonen, zodat enerzijds de bouwwerken, anderzijds de groep gestaag kan groeien. Nieuwe bewoners werken de verdere plannen mee uit.