Hof van Borlo vzw

 

Sinds kort hebben we naast de cv een vzw opgericht: Hof van Borlo.

De cv beheert de gebouwen en het wonen.
De vzw organiseert de activiteiten.   De vzw hanteert dezelfde visie als de cv.
Ze wil een toekomst creëren waarin iedereen bewust omgaat met de natuur
elkaar en zichzelf en een zo zelfvoorzienend mogelijk woonconcept realiseren.
Ze wil een meerwaarde zijn voor bewoners en omgeving,
en ruimte geven aan passies en talenten en inspireren tot ondernemen.

 

We zijn al gestart met het telen van groenten en fruit, verder denken we aan:
Verwerking van voeding (bakkerij, inmaken…)
Maken en herstellen van gebruiksvoorwerpen
Het organiseren van de verkoop van lokale en duurzame levensmiddelen in een hoevewinkel
Via gemeenschapsvormende activiteiten, jaarfeesten,…
verbinding en sociale cohesie realiseren
Stimuleren van deelsystemen
De ervaringen delen via vorming, educatieve activiteiten, samen beheer en workshops